บาคาร่าออนไลน์

รวบบทความเกี่ยวกับ บาคาร่าออนไลน์

รอหายใจออก

รอหายใจออก

นักวิทยาศาสตร์กรองบุหงาเคมีที่หนีออกจากปอดเพื่อหาแนวทางใหม่ในการวินิจฉัยโรค การหายใจ 800 ครั้งที่คุณปล่อยในแต่ละชั่วโมงมีมากกว่าอากาศที่ใช้ไป นอกจากก๊าซที่คุ้นเคย เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน และออกซิเจนแล้ว การหายใจแต่ละครั้งยังมีบันทึกการระเหยของอาหารที่คุณกิน สถานที่ที่คุณเคยไป ยาที่คุณกิน สารมลพิษที่คุณพบ และการทำงานทั่วไป ของอวัยวะภายในของคุณ...

Continue reading...